Стратегічні сесії та воркшопи
для управлінських та бізнес-команд
 • Розробка стратегії розвитку компанії в умовах складності та невизначеності
 • Розробка інноваційних бізнес-моделей, продуктів, процесів
 • Впровадження Системи Збалансованих Показників BSC
 • Впровадження змін для підвищення ефективності бізнесу
 • Підвищення ефективності взаємодії у бізнес-командах
 • Розробка антикризових планів дій
та інше

Які значення я вкладаю в слова Стратегія та Стратегічна сесія
Стратегія у широкому та у вузькому
значенні
Що таке Стратегія

Стратегія - це про важливість та цілісність управлінських рішень, а не про далекі горизонти планування.

Стратегія - це вміння постійно будувати та перевіряти гіпотези теперішнього та майбутньго в умовах великої складності та невизначеності, а не лінійне детерміноване планування досягнень.

Стратегія - це спроможність витримувати напругу невизначеності для досягнення необхідного результату, а не очікування стабільності та спокою.

Стратегія - це вміння постійно бачити свої кореневі проблеми, і вміння фокусувати свої зусилля тільки там, де необхідно, а не там, де хочеться.

Стратегія - це вміння спочатку ставити собі відверті питання, а потім знаходити на них чесні відповіді, а не просто фонтанне генерування творчих ідей.

- Як можна зберігати і розвивати бізнес в умовах складного, непербачуваного та агресивного середовища?
- Які стратегічні цілі та стійкі точки опори мати в невизначеності?
- Якими ми маємо стати і як ми маємо змінюватися в складності постійних та тотальних змін?
- Де брати енергію на зміни в умовах постійного стресу?
- Як реалізовувати та управляти стратегією в умовах постійних змін та невизначеності?
Та багато інших стратегічно важливих питань бізнесу, які важливо собі ставити, щоб знаходити відповіді та приймати рішення.


Я виділяю два значення слова Стратегія - вузьке та широке.

У вузькому значенні Стратегія - це оптимальний спосіб досягнення цілей з розумінням того, на яких діях варто фокусувати свої зусилля.
У бурхливому складному світі, що постійно змінюється, Стратегія не прив'язана до далеких горизонтів планування. Це раніше стратегічне планування прив'язували до 3-5-річних та ще більших горизонтів.
Зараз Стратегія – це насамперед цілісний підхід в ухваленні важливих рішень (хоча б на пару місяців уперед).

Стратегія у широкому значенні - це цілісна система, що складається з таких елементів:
Усвідомленої внутрішньої та зовнішньої Реальності з її трендами;
Усвідомлених цілей (бажаного результату);
Усвідомленого найбільш ефективного способу досягнення цілей (з розумінням того, на чому потрібно фокусувати зусилля);
Усвідомлених і прийнятих ризиків. Ризиків, пов'язаних як зі способом досягнення цілей, так і з наслідками такого досягнення;
А також розуміння, готовності та доступності необхідних Ресурсів.

В основному я використовую слово Стратегія у широкому значенні.
    Індивідуальні та групові стратегічні сесії
    Що таке Стратегічна Сесія
    Стратегічні сесії призначені для того, щоб керівник чи управлінська команда змогли цілісно та системно підійти до прийняття будь-яких важливих рішень у своїй організації.

    Знову хочу наголосити, що сьогодні стратегічні рішення не прив'язуються до далеких горизонтів часу (3-5 і більше років).

    Сьогодні стратегічні сесіі допомагають окремим керівникам чи командам знаходити ефективні стратегічно важливі рішення для будь-яких (навіть малих) обріїв планування.

    За форматом я поділяю стратегічні сесії на індивідуальні та групові.

    За цілями та завданнями стратегічні сесії можуть бути різні, але їх об'єднує одне: вони спрямовані на вироблення та прийняття важливих (для команди чи людини) стратегічних рішень.
    Це особливо важко, коли завдання ухвалення важливих рішень стоїть не перед однією людиною, а перед командою.

    Найчастіше ці рішення пов'язані з аналізом поточної Реальності, визначенням Цілей, визначенням способів досягнення цілей і того, на чому варто сфокусувати зусилля, а також аналізом ризиків та визначенням необхідних ресурсів.

    Крім того, на таких сесіях можуть вирішуватися й інші важливі завдання. Наприклад, підвищення рівня довіри та розуміння в управлінській команді, пошук проблемних зон бізнесу, розробка інноваційних продуктів та рішень та ін.

    Я поділяю стратегічні сесії на три базові групи/типи
    "Дедуктивні" стратегічні сесії
    Мета таких сесій - "перейти від загального до приватного", деталізувати задані (зазвичай власниками компанії) стратегічні цілі та стратегію компанії до рівня конкретних планів дій підрозділів. Також однією з цілей таких сесій є створення "єдиного понятійного простору" для всієї управлінської команди та її згуртування.
    "Інноваційні" стратегічні сесії
    Мета таких сесій – пошук та створення будь-яких інноваційних рішень. Це може бути створення нової Стратегії, нових Бізнес-моделей, пошук або створення нових ринків, створення інноваційних Продуктів та Сервісів тощо.
    "Організаційні" стратегічні сесії
    Мета таких сесій – підвищення якості взаємодії людей у бізнес-команді. На таких сесіях обговорюються смисли та цінності, розкриваються проблемні зони взаємодії, шукаються способи підвищення залученості та відповідальності членів команди.

    Найчастіше Компанії потрібно інтегрувати два чи три вищеописані типи сесій.
    Поширені тематики стратегічних сесій
    Приклади тематик "Дедуктивних" стратегічних сесій
    - Взаємопов'язана деталізація стратегічних цілей та стратегії компанії до рівня підрозділів компанії з описом планів дій, проектів, показників, бюджетів, термінів та відповідальних;
    - Розробка системи збалансованих показників BSC компанії з деталізацією рівня підрозділів;
    - Розробка взаємопов'язаної системи планів дій підрозділів щодо досягнення стратегічних цілей компанії у вигляді "логічного дерева" - ключових показників активностей за процесами та проектами;
    - Розробка моделі продажів у логіці "воронки продажів" з розрахунком коефіцієнтів конверсії на ключових етапах.
    Приклади тематик "Інноваційних" стратегічних сесій
    - Формулювання бачення стратегічного розвитку компанії та стратегічних цілей на 1-3 роки;
    - Розробка проривної стратегії розвитку компанії на 1-3 роки;
    - Розробка стратегії та проектів змін у компанії;
    - Розробка нової бізнес-моделі компанії, що відповідає трендам середовища, що змінюється;
    - Розробка інноваційних продуктів та сервісів компанії;
    - Пошук стратегії "блакитного океану" для компанії;
    - Створення інноваційних рішень для вирішення конкретної комплексної проблеми/завдання компанії.
    Приклади тематик "Організаційних" стратегічних сесій
    - Осмислення та формалізація смислів та цінностей, що поєднують бізнес-команду компанії;
    - Розробка проектів комунікації змін у компанії;
    - Аналіз зон конфліктної взаємодії у бізнес-команді та вироблення рішень;
    - Аналіз процесів прийняття рішень у бізнес-команді та підвищення ефективності прийнятих рішень;
    - Розробка рішень, що сприяють підвищенню залученості та відповідальності членів бізнес-команди компанії.
    Можливі результати стратегічних сесій
    • Єдиний понятійний простір усієї бізнес-команди, однакове розуміння всією командою цілей, стратегії та скоординованих планів дій;
    • Прописані деталізовані плани дій всіх підрозділів, з KPIs, термінами та відповідальними.
    • Нове Бачення;
    • Чіткі нові стратегічні цілі;
    • Нова сформульована стратегія;
    • Інноваційні продукти, послуги чи бізнес-процес.

    • Залучена та мотивована до змін команда, готова до реалізації стратегії та досягнення цілей;
    • Суттєво збільшений рівень довіри та розуміння один одного в команді, в тому числі за рахунок усвідомлення спільних цінностей;
    • Усвідомлені зони зростання команди;
    • Опрацьовані зони конфліктів та усвідомлені зони зростання команди;
    • Ресурсні "точки опори" команд.

    більше
    200
    проведених стратегічних сесій
    більше
    4000
    керівників взяли участь у стратегічних сесіях із моєю модерацією
    більше
    20 років
    досвіду проведення стратегічних сесій та консультацій
    Моя логіка роботи з клієнтом
    при запиті на стратегічну сесію
    Діагностика
    Діагностика спирається на низку особистих зустрічей із Замовником.
    Цілі діагностики:
    1) Прояснити Клієнтський запит: як бачать завдання на стратегічну сесію усі зацікавлені особи.
    2) Зрозуміти рівень готовності стратегічної команди до якісної роботи та прийняття рішень на стратегічній сесії.
    Без проведення діагностичних зустрічей неможлива якісна підготовка пропозиції щодо проведення стратегічної сесії.
    Підготовчий етап
    1) Підготовка зовнішньої інформації – аналітика ринку, дані про клієнтів і конкурентів, аналіз технологічних та поведінкових трендів у галузі діяльності компанії тощо.
    2) Підготовка внутрішньої інформації – ключові результати роботи кожного підрозділу за минулий період та вплив цих результатів на загальний результат Компанії.
    3) Підготовка дизайну сесії.
    4) Підготовка команди до максимально ефективної роботи на сесії. Для цього часто проводяться попередні тренінги-практикуми з тем ефективної комунікації в команді, та ефективного прийняття рішень.

    Проведення сесії
    Проведення сесії
    Супровід впровадження результатів сесії
    Одна із найпоширеніших проблем після проведення стратегічної сесії – це досить низький відсоток реалізації спланованих планів дій.
    Це насамперед обумовлено "трясиною" щоденної операційної роботи з постійним потоком нових ситуаційних завдань та проблем.
    Для того, щоб суттєво підвищити ймовірність реалізації результатів стратегічної сесії – я пропоную супервізійну та коучингову підтримку впровадження розробок сесії.
    Важливі питання для підготовки стратегічної сесії
    • Які цілі запланованої стратегічної сесії?
    • На які ключові питання ми як команда маємо знайти відповіді за результатом сесії?
    • Які інструменти, що використовуються на сесії, ми вважаємо найбільш ефективними для отримання необхідного для нас результату?
    • Хто має увійти до команди стратегічної сесії?
    • Як ми маємо підготуватися до стратегічної сесії?
    • Як забезпечити високу якість прийнятих рішень на стратегічній сесії?
    • Які дії нам необхідні, щоб донести результати сесії для інших співробітників?
    • Як нам успішно реалізувати розробки та плани дій, створені на стратегічній сесії, і досягти поставлених цілей?    Я готовий зустрітися з Вами для консультування та обговорення питань щодо якісної підготовки стратегічної сесії
    зв'язатися з
    Андрієм Крючковим